DBC zorgproducten tariefapplicatie
Vanaf 5 december is de nieuwe zorgproduct-applicatie live! Hierin zijn de zorgproductenviewer en NZa-tariefapplicatie samengevoegd. De nieuwe applicatie is bereikbaar via https://zorgproducten.nza.nl. Per 1 januari 2018 gaan de NZa-tariefapplicatie en zorgproductenviewer offline.
15 december 2017
Aanvangsdatum product
De startdatum van het zorgproduct.
Soort product
Maak een keuze uit het soort zorgproduct.
DBC-zorgproduct(groep)code
De unieke negencijferige code van een DBC-zorgproduct.
De eerste zes posities geven de DBC-zorgproductgroep weer
en de laatste drie cijfers geven het zorgproduct binnen de groep weer.
Declaratiecode
De zescijferige code waarmee een zorgproduct wordt gedeclareerd.
Omschrijving (be)handeling
Omschrijving van de medische (be)handeling (minimaal drie posities invullen).